Judul : Urip Kang Utama
Kode : PML 1050
Isi : 10 lagu
Jenis : Sakral
Untuk : Pencinta Musik
Iringan : Karawitan Adi Luhung PML Yogyakarta
Harga: Rp 20.000

kembali ke daftar produksi >>

DAFTAR ISI

Urip kang utama – Pl. Nem (KA 711)
Jatining Katresnan – Pl. Nem (KA 644)
Pasrah Dalem – Pl. Nem ( KA 662)
Pratelan Suci – Pl. Nem (KA 703)
Minggah ing Swarga – Pl. Br (KA 719)
Nata Agung – Pl. Nem (KA 404)
Minulya Kristus Nata – Pl. Nem (KA 410)
Runtuhing Sih – Pl. Nem (KA 718)
Jrih Tresna Kawula – Pl. Br (KA 427)
Nderek Dewi Maria - Pl. Br (KA 430)

Kami masih mempunyai CD gendhing lainnya :

  • PML 1041 - CD Asmara Gusti
  • PML 1081 - CD Gendhing Tlutur
  • PML 1084 - CD Kidung Kalasan
  • PML 1088 - CD Kang Sumare