Judul : Kang Sumare
Kode : PML 1088
Isi : 5 Tembang Macapat
Jenis : Sakral
Untuk : Umat
Wiraswara : Bp FX Soemawidagdo
Harga : Rp 20.000

kembali ke daftar produksi >>

DAFTAR ISI

Lazarus katangakake saka ing pati; Yoh 11:1-44 (Megatruh)
Anake Yairus ditangekake; Luk 8:40-56 (Asmaradana Gagatan)
Getsemani (Mat 26:30-46)
Seda Dalem Gusti; Yoh 18:36a, 19:16.26-30 (Dhandhangula Baranglaya, Pelog Barang)
Seda lan Wungu Dalem Gusti Yesus Kristus (Sinom Logondhang, Slendro manyura)

Kami masih mempunyai CD gendhing lainnya :

  • PML 1041 - CD Asmara Gusti

  • PML 1050 - CD Urip kang Utama

  • PML 1081 - CD Gendhing Tlutur

  • PML 1084 - CD Kidung Kalasan