Judul : Kidung Adi II
Kode : PML 1090
Isi : 18 lagu gendhing
Jenis : Sakral
Untuk : Umat
Langen swara : Paroki Kalasan pimpinan Bp YB Sukodi
Harga : Rp 20.000

kembali ke daftar produksi >>

DAFTAR ISI

Kidung Pudyastuti (KA 155)
Gusti nyuwun kawelasan – Mis Prahastuti (KA 175)
Minulya – Mis Prahastuti (KA 185)
Pujinen Kanjeng Gusti (KA 553)
Mangga samya sowan (KA 204)
Suci – Mis Prahastuti (KA 220)
Cempening Allah – Mis Prahastuti (KA 230)
Dhuh Gusti mba sujud (KA 238)
Bungah-bungaha (KA 393)
Memujia Pangeran (KA 156)
Gusti nyuwun kawelasan – Mis Rudita (KA 174)
Minulya – Mis Rudita (KA 184)
Swawi ngrerepi Pangeran (KA 505)
Dhuh Gusti kang mahaagung (KA 208)
Suci – Mis Rudita (KA 219)
Cempening Allah – Mis Rudita (KA 229)
Pangon utama (KA 239)
Asma Dalem kang linangkung (KA 392)

Kami masih mempunyai CD gendhing lainnya :

  • PML 1089 - CD Kidung Adi I
  • PML 1091 - CD Kidung Adi II

    I