Judul : Kidung Adi III
Kode : PML 1091
Isi : 12 lagu gendhing
Jenis : Sakral
Untuk : Umat
Langen swara : Paroki Pugeran
Harga : Rp 20.000

kembali ke daftar produksi >>

DAFTAR ISI

Kula badhe sowan – Mz 43 – Pl. Br. (KA 486)
Janji aku slamet – Mz 146 – Pl. Lima (KA 552)
Agung kawelasan Dalem – Pl. Nem. (KA 527)
Padha memujia
Allah Pengeranmu – Mz 118 – Pl. Lima. (KA 528)
Methik pupus – Mz. 3 – Pl. Lima (KA 458)
Minulyakna Gusti Allah – Mz. 100 – Pl. Nem. (KA 516)
Ngidungan kagem Gusti – Mz. 96 – Pl. Nem (KA 511)
Saka swarga
Kabeh memujia – Mz. 148 - Pl. Lima (KA 554)
Gusti adil lan maasih – Mz. 116A – Pl. Nem (KA 524)
Dhawuh anyar – Mz. 15 – Pl. Nem (KA 461)
Sukma Dalem Sang Kristus – Mz 63 – Pl. Br (KA 496)
Ngendi ana asih – Pl. Lima (KA 324)

Kami masih mempunyai CD gendhing lainnya :

  • PML 1089 - CD Kidung Adi I

  • PML 1090 - CD Kidung Adi II