>>

Judul     : MADAH  BAKTI – Buku Kor Sejenis Jilid IV

Kode     : PML 158-KS

Isi         : 121 lagu

Tebal    : 123 halaman

Ukuran  : 21 cm x 29,7 cm


Buku kor “Madah Bakti” jilid IV untuk paduan suara sejenis adalah buku

kumpulan lagu inkulturasi liturgi dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh

PML Yogyakarta pada bulan Juni 2007.