>>

Judul     : MADAH  BAKTI – Buku Kor Campur Jilid V

Kode     : PML 159-KC

Isi         : 30 lagu

Tebal    : 36 halaman

Ukuran  : 21 cm x 29,7 cm


Buku kor “Madah Bakti” jilid V untuk paduan suara campuran adalah buku

kumpulan lagu inkulturasi dengan tema khusus dari Adven s/d Masa Paska

dalam bahasa Indonesia. Diterbitkan oleh PML Yogyakarta pada bulan Oktober 2002.