>>

 


Judul     : KIDUNG  ADI – Buku Kor Jilid II

Kode     : PML 69-K

Isi        : 78 lagu

Tebal    : 85 halaman

Ukuran  : 21 cm x 29,7 cm


Buku kor “Kidung Adi Jilid II” berisi kumpulan lagu misa pada masa Adven

hingga masa Paska dalam bahasa Jawa untuk paduan suara. Diterbitkan

oleh PML Yogyakarta pada bulan Maret 1984.